Strony

Dmuchany Plac zabaw

 

IMG 9938Dmuchane place zabaw to sposób na świetną rozrywkę dla dzieci w różnym wieku, jednak największą radość sprawia najmłodszym. Ta atrakcja przeznaczona jest  do użytku 10 osób jednocześnie. Dmuchaniec przyciąga wzrok z daleka, zapowiadając dobrą zabawę i niesamowite wrażenia ,potęguje to jego tajemniczy wygląd niczym Las deszczowy w Dżungli. Plac zabaw , ze względu na swoje duże gabaryty oraz unikatowy design jest nieodłącznym elementem imprez masowych takich jak festyny, imprezy firmowe, pikniki rodzinne, pikniki szkolne, dni miast, wsi itp.

Plac zabaw Las Deszczowy

Specyfikacja Techniczna

 • Dł.7.0m x szer. 6.0m x wys.3,5m
 • Pobór prądu
 • 230v moc 1.5 kW zabezpieczenie 16A  
 • Ilość uczestników Max 10osób
 • 75 osób/1h
 • 450 osób /6h
 • Czas zabawy jednorazowo 8 min

Zamek dmuchany DZUNGLA

Specyfikacja Techniczna

 • Dł.6.0m x szer. 5.0m x wys.4.0
 • Pobór prądu
 • 230v moc 1,5kW zabezpieczenie 16A
 • Ilość uczestników Max 8 osób
 • 60osób/1h
 • 360 osób/6h
 • Czas zabawy jednorazowo 8 min

Mini Zamek Dla Maluszków

Specyfikacja Techniczna

 • Dł.1,5 x szer.1,5 x wys. 1.5
 • Pobór Prądu
 • 230v moc 1 kW zabezpieczenie 16A
 • Ilość uczestników Max 3 osoby

Bezpieczeństwo

REGULAMIN SALI ZABAW RAJTEK DZIECIĘCY RAJ

Sala Zabaw RAJTEK Dziecięcy Raj - to miejsce zabaw (dalej zwane także: „RAJTEK” lub „Sala zabaw”, „Bawialnia”), z którego korzystać mogą dzieci w wieku do 15 roku życia.

Właścicielem Sali Zabaw RAJTEK Dziecięcy Raj jest Sebastian Babicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rajtek Dziecięcy Raj Sebastian Babicz  z siedzibą w Niwce 168, 33-130 Radłów, NIP 8733177112 – zwany dalej „Prowadzącym Salę Zabaw”.

 • 1
 1. Sala Zabaw RAJTEK Dziecięcy Raj jest przestrzenią przeznaczoną do korzystania dla dzieci do 15 roku życia, w której znajdują się m.in.: urządzenia, konstrukcje zabawowe, zabawki oraz pozostałe atrakcje przeznaczone dla dzieci.

Dodatkowo sala zabaw dysponuje: salkami urodzinowymi, Strefą Maluszka (dla dzieci do lat 3), urządzeniami sanitarnymi, szatnią oraz częścią przeznaczoną do spożywania posiłków.

 1. Na terenie Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj może jednocześnie przebywać 100 Dzieci oraz 85 Rodziców/Opiekunów.
 2. Dzieci przebywające w Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj muszą pozostawać pod stałą opieką osób dorosłych.

3a. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci odpowiadają Rodzice/Opiekunowie, bądź pracownicy Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj w przypadku powierzenia nadzoru tym pracownikom na mocy zawartej umowy

 1. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej, bądź bez opieki
  po wcześniejszym wypełnieniu formularza i podpisaniu zgody.
 2. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą przebywać na Sali Zabaw wyłącznie w obecności Rodzica/ Opiekuna.
 • 2
 1. Opłaty za pobyt w Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj pobierane są zgodnie
  z obowiązującym cennikiem. Płatności należy dokonać gotówką lub kartą.
 2. Opłaty za zabawę na terenie sali zabaw naliczane są wg czasu zabawy, z dokładnością co do minuty po godzinie zabawy.
 3. Przed wejściem należy zgłosić liczbę Dzieci w celu rejestracji godziny wejścia. Rodzic/Opiekun od personelu otrzymuje kartę na podstawie, której następuje rozliczenie w momencie wyjścia z terenu zabaw.
 • 3
 1. Potrawy i napoje należy spożywać wyłącznie przy stolikach.
 2. W Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj dzieci oraz Rodzice/ Opiekunowie bez względu na porę roku przebywają wyłącznie w skarpetach lub rajstopach.
 3. Przed wejściem na Salę Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj Dzieci oraz Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są do ściągnięcia wszelkiej biżuterii.
 4. Dopuszcza się wchodzenie Rodziców/Opiekunów na konstrukcję zabawową wraz
  z małymi dziećmi. Wejście na konstrukcję zabawową jest możliwe jedynie
  w skarpetach lub rajstopach.
 • 4
 1. Z urządzeń Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj można korzystać wyłącznie zgodnie
  z ich przeznaczeniem.
 2. Personel może odmówić przyjęcia Dziecka lub odsunąć je od zabawy, w przypadku gdy dziecko będzie sprawiać problemy wychowawcze i/ lub stanowić zagrożenie dla innych Dzieci przebywających w Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj.
 3. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
 4. Za rzeczy pozostawione poza szatnią przez korzystających z Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada, z wyłączeniem przypadków związanych z działaniem lub zaniechaniem Prowadzącego Salę Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj.
 5. Szatnia nie przyjmuje rzeczy elektronicznych ani wartościowych .
 • 5

      Zabrania się:

 • wchodzenia za konstrukcję zabawową i na siatki zabezpieczające,
 • zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca z nogami w dół,
 • skakania ze zjeżdżalni oraz wspinania się po niej,
 • popychania innych osób korzystających z Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj,
 • wspinania się na ścianki dmuchanych atrakcji, zeskakiwania z nich oraz wchodzenia za nie,
 • skakania do basenu z piłeczkami oraz wyrzucania piłeczek z basenu,
 • wynoszenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj,
 • wnoszenia do Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj własnego jedzenia i napojów,
 • spożywania na terenie Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 • wjeżdżania wózkami dziecięcymi poza obszar szatni,
 • wchodzenia ze zwierzętami.
 • 6
 1. Prowadzący Salę Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek urazów lub szkód powstałych w związku z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj, z wyłączeniem przypadków związanych z działaniem lub zaniechaniem Prowadzącego Salę Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj.
 2. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj.
 3. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za spowodowane szkody na mieniu lub  osobach  korzystających z Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką oraz przez nich samych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 4. Rodzice/Opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Dzieci w Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
 • 7
 1. Wszystkie kupony rabatowe dotyczą wejść indywidualnych. Kupony nie obejmują przyjęć urodzinowych oraz specjalnych imprez organizowanych w Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj. Promocje nie łączą się.
 2. Dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej przysługuje 50% rabatu na zakup wejścia indywidualnego.
 3. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje 10% rabatu na cały rachunek
  z wyłączeniem Lunchy i Lunchy Niedzielnych.

 

 • 8
 1. Niniejszy regulamin znajduje się w miejscu ogólnodostępnym tj. na tablicy ogłoszeń przy wejściu do Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj. Wchodzący na teren Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Odbiór karty wstępu oraz korzystanie z usług Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj jest równoznaczny jest z potwierdzeniem zapoznania się
  z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.
 2. Prowadzący Salę Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj informuje, że Rodzic/Opiekun odbierając kartę może wyrazić odrębną zgodę na publikację zdjęć z udziałem jego i/lub Dzieci na stronie firmowej Prowadzącego.
 3. Prowadzący Salę Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty i godzin otwarcia Sali Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj co wymaga dla swojej ważności podania do wiadomości klientów poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Sali Zabaw, a w przypadku klientów, którzy dokonali rezerwacji poprzez przesłanie tej informacji drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w rezerwacji.. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rezerwacji, mają prawo do odwołania rezerwacji, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianach. W razie nie skorzystania z prawa odwołania rezerwacji, uznaje się, że klient zaakceptował zmiany.
 4. Do oferowanych przez Salę Zabaw Rajtek Dziecięcy Raj pakietów urodzinowych
  i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczące w/w pakietów: urodzinowych i animacyjnych.
 • 9
 1. Administratorem danych osobowych Rodziców Opiekunów oraz danych osobowych Dziecka uprawnionego do korzystania z Sali Zabaw RAJTEK Dziecięcy Raj jest Sebastian Babicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rajtek Dziecięcy Raj Sebastian Babicz z siedzibą w Niwce 168, 33-130 Radłów.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź w tradycyjnej formie pisemnej na adres Administratora wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu
 3. Dane osobowe Rodzica lub pełnoletniego Opiekuna oraz dane osobowe Dziecka uprawnionego do korzystania z Sali Zabaw, podane Administratorowi, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:
 • w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych),
 • w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  na podstawie dobrowolnej zgody.
 1. W przypadku udzielenia przez rodzica dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe rodzica lub dane osobowe dziecka uprawnionego do korzystania z Sali Zabaw, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 2. W przypadku pozostawienia Dziecka w Sali Zabaw, konieczne jest wypełnienie formularza pozostawienia dziecka, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 4 Regulaminu. Podane w formularzu dane osobowe, w tym dane osobowe dziecka, będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z pozostawieniem Dziecka
  w Sali Zabaw i koniecznością zapewnienia jego bezpieczeństwa.
 3. Odbiorcami danych osobowych Rodzica lub pełnoletniego Opiekuna i Dziecka mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
 4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych rodzica, pełnoletniego opiekuna ani dziecka do państw trzecich.
 5. Dane osobowe Rodzica lub pełnoletniego Opiekuna oraz dane osobowe Dziecka uprawnionego do korzystania z Sali Zabaw będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym
  w szczególności obowiązków podatkowych, a w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie marketingu usług Administratora – do czasu wycofania zgody.
 6. Rodzic lub Opiekun ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka uprawnionego do korzystania z Sali Zabaw, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usług świadczonych przez Administratora (nie dotyczy danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 powyżej).


IMGP6394Nasz Dziecięcy Raj zatrudnia wykwalifikowany personel, który bacznie czuwa nad bezpieczeństwem najmłodszych w trakcie zabawy na przyjęciach prywatnych jak i masowych . W naszym zespole znajdują się również animatorki, które nie pozwalają dzieciom się nudzić. Przy każdym rozstawionym sprzęcie, czuwa osoba , która nie tylko dba o sam sprzęt lecz przede wszystkim pilnuje porządku i obserwuję zachowanie uczestników zabawy.

Jako jedyna z wielu firm posiadamy wszystkie przeglądy techniczne sprzętu, oraz autobusu, a także certyfikaty CE, które gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.

Posiadamy również pełne ubezpieczenie OC, dlatego każde dziecko korzystające z naszych atrakcji, automatycznie zostaje nim objęte, i nawet najdrobniejsze urazy, które zostały by wywołane w wyniku nieszczęśliwego wypadku mają pełne wsparcie ze strony ubezpieczyciela.

Dziecięcy raj Rajtek Sala Zabaw 


IMG 9336Pamiętajmy że, zabawa towarzyszyła dzieciom od zawsze. To właśnie w takim miejscu jak dziecięcy raj twoje dziecko nie tylko wypełni swój czas ale rozwinie kreatywnie swoje możliwości a także udoskonali swoją psychomotorykę.

Nasz raj składa się z wielu niesamowitych atrakcji stworzonych specjalnie z myślą o dzieciach:

Stacjonarna Sala Zabaw Rajtek (Kępa Bogumiłowicka 40c)

Tutaj zorganizujesz dziecku urodziny w jednej z trzech tematycznych salek- super bohater, jednorożec, balonikowa. 

Zapełnisz mu wolny czas podczas niepogody i nudnych dni na prawie 800 m2. 

Sala zabaw otwarta codziennie w godzianch 12-20, twoje dziecko może dowoli szaleć w sali a ty możesz cieszyć się pyszną kawą i jedzeniem z @prostozmostu.kępa z którym obiekt jest połączony. 

Obesrwujcie nas na fb! Rajtek Dziecięcy Raj oraz instagramie. 

 

Mobilna sala zabaw-autobus Rajtekdmuchane zjeżdżalnie, zamki, place zabaw, kule do chodzenia po wodzie, trampoliny.

Obsługujemy różnego rodzaju imprezy, w których uczestniczą dzieci, są to nie tylko przyjęcia urodzinowe, prywatne, ale także imprezy masowe, różnego rodzaju festyny, pikniki rodzinne, koncerty i dni miast. Każde dziecko które odwiedza nasz Dziecięcy Raj zawsze wychodzi z uśmiechem na twarzy oraz wynosi ze sobą niezapomniane przygody i cudowne wspomnienia, mile spędzonych na aktywnej zabawie chwil.

Pomysł na urodziny


IMG 9114Nie masz żadnego pomysłu na urodziny swojej pociechy? Zorganizuj je u Nas W stacjonarnej Sali zabaw RAJTEK Dziecięcy Raj w Kępie Bogumiłowickiej 40c k. Tarnowa 

Nasza ekipa jest zawsze do dyspozycji, sprawimy że twoje dziecko poczuję się jak w raju.

Pomożemy zorganizować Ci najlepsze przyjęcie dla twojej pociechy. W ofercie mamy do dyspozycji różne pakiety urodzinowe, a także trzy salki do wyboru! 

Zapewniamy nie tylko dobrą zabawę ale także, obsługę przyjęcia a na życzenie klientów organizujemy dla solenizanta specjalne atrakcje oraz  przekąski.

Mobilna sala zabaw AUTOBUS RAJTEK


IMG 8860Rajtek to mobilny świat stworzony dla każdego dziecka. Główna część raju, do której dzieci nie muszą specjalnie przyjeżdżać a wręcz odwrotnie to rajtek przemierza kilometry by sprawić radość najmłodszym. Wyposażony w atrakcje, które umilą aktywnie dzieciom czas. W środku piętrowego autobusu, znajdują się zjeżdżalnie, drabinki, siatki, baseny z kulkami oraz miękkie, kolorowe pianki.

Rajtek posiada też kącik do wypoczynku, gdzie najmłodsi mogą odpocząć pooglądać bajki i porysować. Autobus jest klimatyzowany/ogrzewany i w pełni gotowy do przyjmowania nowych poszukiwaczy przygód. Zapewnia wspaniałą obsługę, atmosferę i pełne zadowolenie.